odpocznij_w_ruchu_wakacyjny_warsztat_terapii_tańcem_i_ruchem

Zapraszamy do Siedliska Ciszy na wyjątkowy warsztat wakacyjny, dzięki któremu masz szansę lepiej poznać siebie i nauczyć się żyć w zgodzie z własnym ciałem.

Warsztat poprowadzą :

Monika Leszczyńska – psychoterapeutka tańcem i ruchem, pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na co dzień wykorzystuje różne formy pracy z ruchem, między innymi nowatorską metodę „Bartenieff Fundamentals” i Tańce Esencji Kwiatowych. Uczennica Peggy Hackney i Martine Winnington.

Małgorzata Wiśniewska – certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem, współprowadzi Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Ukończyła a następnie asystowała w szkoleniu w zakresie Ruchu Autentycznego akredytowanym przez Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. Pracuje terapeutycznie z dziećmi w przedszkolu integracyjnym oraz w praktyce prywatnej z nastolatkami i dorosłymi. Jest mamą trójki dzieci, ciekawią ją ludzie, lubi próbować nowych rzeczy i dokonywać zmian w życiu tak aby być w zgodzie ze sobą.

Termin:

6-12 lipca 2014
Cena: 1300 zł

Miejsce:

Siedlisko Ciszy – Dom Działań Twórczych

Kamieńczyk 10

57-530 Międzylesie

www.agrokotlina.pl  www.agrokotlina.wordpress.com

odpocznij_w_ruchu_wakacyjny_warsztat_terapii_tańcem_i_ruchem_1odpocznij_w_ruchu_wakacyjny_warsztat_terapii_tańcem_i_ruchem_2

Zapisy i dodatkowe informacje:

Małgorzata Wiśniewska: mwisniewska@instytutdmt.pl

tel. 509-15-16-89

 

Przez sześć dni na terenie „Siedliska Ciszy”, wśród zieleni i pięknych widoków Kotliny Kłodzkiej będziemy wsłuchiwać się w siebie, swoje ciało, a także cieszyć wspólnym tańcem. Warsztaty będą obejmować pracę z ciałem w oparciu o „Bartenieff Fundamentals”, wprowadzenie do Ruchu Autentycznego, tańce w kręgu ze szczególnym uwzględnieniem Tańców Esencji Kwiatowych, a także improwizację w tańcu.

Kilka słów o metodach:

Bartenieff Fundamentals – kompleksowe podejście do pracy z ciałem i ruchem skupiające się na wspieraniu ruchu zarówno funkcjonalengo jak i ekspresyjnego, ujmowanego w kontekście całego ciała i człowieka jako całości. Odwołuje się do naturalnych sposobów zorganizowania ciała w ruchu (wzorce rozwojowe) i skupia na przywracaniu łatwości używania tych naturalnych połączeń w ciele, zdarza się, że nie dosyć wykształconych na wczesnym etapie rozwoju lub zablokowanych przez napięcia. Skupienie na powiązaniu odczuć z ciała z jakością ruchu zwiększa świadomość siebie, prowadzi do bardziej płynnego, efektywnego ruchu, w konsekwencji zmienia też obraz siebie. Bartenieff Fundamentals stanowi ważną część rozumienia ruchu w Laban Movement Analysis and Synthesis.

Ruch Autentyczny – jedno z podejść w psychoterapii tańcem i ruchem wywodzące się z koncepcji „aktywnej wyobraźni” Carla Gustawa Junga. Zostało zapoczątkowane jako forma rozwoju osobistego i terapii przez Mary Whitehouse, a następnie było rozwijane między innymi przez Janet Adler i Joan Chodorow. Jednym z głównych tematów, które tu się pojawiają to bycie widzianym. Praktyka Ruchu Autentycznego prowadzi do uwrażliwienia na sygnały płynące z ciała, rozpoznawania, nazywania i łączenia odczuć z ciała z emocjami i myślami. W pełnej zaufania relacji ze świadkiem, po nasyceniu potrzeby bycia zobaczonym, możliwe jest pogłębienie zdolności podążania za nieświadomym impulsem a jednocześnie stawania się swoim własnym nieoceniającym obserwatorem. Ruch Autentyczny zwiększa naszą uważność, bywa nazywany medytacją w ruchu.

Tańce Esencji Kwiatowych – wybrane lub stworzone przez Anastazję Geng tańce w kręgu stanowiące odpowiedniki esencji kwiatowych dr Bacha. Dzięki czerpaniu inspiracji ze świata nutury i bogatej symbolice stwarzają możliwości transformowania stanów emocjonalnych i doświadczania ich nowej jakości. Jak np. taniec ostrokrzewu – ułatwia spojrzenie z innej perspektywy na ludzi, z którymi wiążą nas trudne emocje albo taniec okrężnicy bagiennej – umożliwia otwarcie się na otoczenie, jednocześnie pozostanie świadomym siebie. Proste, powtarzalne kroki tych tańców łatwo wprowadzają w doświadczenie głębokiej harmonii esencji kwiatowych.

Uwaga!!!

Są jeszcze wolne miejsca !!!

odpocznij_w_ruchu_wakacyjny_warsztat_terapii_tańcem_i_ruchem_3odpocznij_w_ruchu_wakacyjny_warsztat_terapii_tańcem_i_ruchem._4

Z    A    P    R    A    S    Z    A    M    Y    !    !    !

Reklamy